Paraiškas gauti paramą galima teikti:

2022 m. sausio 10 d. iki 2022 m. gruodžio 16 d. (kol fondui užtenka lėšų)

Kas gali pretenduoti į paramą: Mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ES (turinčios iki 250 darbuotojų ir iki 50 mln. eurų pajamų/43 mln. eurų turto)

Kam teikiama parama:

  • kompensuoti 75 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos mokesčių, papildomų klasių mokesčių, nagrinėjimo, registravimo, paskelbimo ir paskelbimo atidėjimo ES, LT, nacionaliniu ir regionų lygmeniu mokesčių;
  • kompensuoti 50 proc. prekių ženklo ir (arba) dizaino paraiškos bazinių mokesčių, nurodymo mokesčių ir vėlesnių nurodymo už ES ribų mokesčių. Nurodymo mokesčiai, imami ES šalyse, kaip ir kilmės šalies tarnybos taikomi tvarkymo mokesčiai neįtraukiami;
  • bet ne daugiau kaip 1500 eurų.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas MVĮ fondo dotacijoms gauti galite teikti patys arba su mūsų pagalba. Trys paprasti žingsniai paraiškai pateikti:

  1. Pirmiausia EU IPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/sme-fund) puslapyje atidžiai perskaitykite kvietimą teikti paraiškas. Tada pateikite elektroninę paraiškos formą kartu su reikiamais dokumentais. Prieš teikdami paraišką perskaitykite kontrolinį sąrašą. Gausite elektroninį laišką, kuriame bus patvirtinta, kad paraiška gauta. Jei jūsų paraiška bus atrinkta, gausite Tarnybos pasirašytą sprendimą dėl dotacijos. Laikykite jį saugiai – jo dar prireiks vėliau! Neatrinkti pareiškėjai bus informuoti apie neigiamo sprendimo priežastis.
  2.  Po to per 4 mėnesius nuo sprendimo dėl dotacijos gavimo pateikite savo prekių ženklo ir (arba) dizaino paraišką ir sumokėkite už ją. Išskirtiniais atvejais terminas gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams. Prekių ženklų ir dizaino paraiškas galima teikti vienoje iš ES nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų (nacionalinis lygmuo), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (kuri apima Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą arba EUIPO (apimantį visas ES valstybes nares). Tai galima lengvai ir greitai padaryti internetu.
  3. Kai sumokėsite už paslaugas, naudodamiesi sprendime dėl dotacijos (1 punkte) nurodyta nuoroda pateikite prašymą kompensuoti išlaidas. Pateikę prašymą, gausite e. laišką, kuriame bus patvirtintas mokėjimo prašymo gavimas. Jei nurodyta informacija ir pateikti dokumentai bus patvirtinti, kompensacija bus išmokėta per vieną mėnesį ir gavėjams apie tai bus pranešta e. paštu.