Paraiškas gauti paramą galima teikti:

2021 m. sausio 11 – 31 d., kovo 1-31 d., gegužės 1-31 d., liepos 1-31 d. ir rugsėjo 1-31 d.

Kas gali pretenduoti į paramą: Mažos ir vidutinės įmonės, registruotos ES (turinčios iki 250 darbuotojų ir iki 50 mln. eurų pajamų/43 mln. eurų turto)

Kam teikiama parama:

  • 75 proc. nuo išankstinio prekių ženklo įvertinimo paslaugai (LR VPB ketina pradėti teikti šias paslaugas 2021 03 01)
  • 50 proc. nuo žyminio mokesčio už prekių ženklo ar dizaino registravimą,
  • bet ne daugiau kaip 1500 eurų.

Kaip pateikti paraišką?

Paraiškas MVĮ fondo dotacijoms gauti galite teikti per penkis nurodytus 2021 m. terminus. Paraiškų, pateiktų ne per minėtus terminus, EUIPO nesvarstys. Trys paprasti žingsniai paraiškai pateikti:

  1. Pirmiausia EU IPO (https://euipo.europa.eu/ohimportal/lt/online-services/sme-fund) puslapyje atidžiai perskaitykite kvietimą teikti paraiškas. Tada pateikite elektroninę paraiškos formą kartu su reikiamais dokumentais. Prieš teikdami paraišką perskaitykite kontrolinį sąrašą. Gausite elektroninį laišką, kuriame bus patvirtinta, kad paraiška gauta. Jei jūsų paraiška bus atrinkta, gausite Tarnybos pasirašytą sprendimą dėl dotacijos. Laikykite jį saugiai – jo dar prireiks vėliau! Neatrinkti pareiškėjai bus informuoti apie neigiamo sprendimo priežastis.
  2.  Po to per 30 dienų nuo sprendimo dėl dotacijos gavimo pateikite savo prekių ženklo ir (arba) dizaino paraišką ir sumokėkite už ją ir (arba) kreipkitės IN išankstinio nustatymo paslaugos (IP Scan). Prekių ženklų ir dizaino paraiškas galima teikti vienoje iš ES nacionalinių intelektinės nuosavybės tarnybų (nacionalinis lygmuo), Beniliukso intelektinės nuosavybės tarnyboje (kuri apima Belgiją, Nyderlandus ir Liuksemburgą arba EUIPO (apimantį visas ES valstybes nares). Tai galima lengvai ir greitai padaryti internetu. IN išankstinio nustatymo paslaugas galima gauti tokią paslaugą teikiančiose nacionalinėse tarnybose (žr. žemiau pateiktą sąrašą).
  3. Kai sumokėsite už paslaugas, naudodamiesi sprendime dėl dotacijos (1 punkte) nurodyta nuoroda pateikite prašymą kompensuoti išlaidas. Pateikę prašymą, gausite e. laišką, kuriame bus patvirtintas mokėjimo prašymo gavimas. Jei nurodyta informacija ir pateikti dokumentai bus patvirtinti, kompensacija bus išmokėta per vieną mėnesį ir gavėjams apie tai bus pranešta e. paštu.