Pagal šiuo metu galiojantį susitarimą, jeigu prekių ženklo ar dizaino registracijos procedūros pabaigiamos iki 2020 m. gruodžio 31 d., prekių ženklas ir/ar dizainas lieka galioti tiek visoje Europos Sąjungos teritorijoje, tiek Jungtinėje Karalystėje.

Plačiau:

BREXIT SUTARTIS:

INTELEKTINĖ NUOSAVYBĖ

54 Straipsnis

Tolesnė įregistruotų ar suteiktų teisių apsauga Jungtinėje Karalystėje

  1. Bet kurios iš toliau nurodytų intelektinės nuosavybės teisių, kurios buvo įregistruotos ar suteiktos iki pereinamojo laikotarpio pabaigos, turėtojas neatliekant jokio pakartotinio nagrinėjimo Jungtinėje Karalystėje tampa įregistruotos ir galimos įgyvendinti panašios intelektinės nuosavybės teisės turėtoju pagal Jungtinės Karalystės teisę:
a) pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1001 (33) įregistruoto Europos Sąjungos prekių ženklo savininkas Jungtinėje Karalystėje tampa iš to paties žymens sudaryto prekių ženklo toms pačioms prekėms ar paslaugoms savininku;
b) pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 6/2002 (34) įregistruoto ir atitinkamais atvejais po paskelbimo atidėjimo paskelbto Bendrijos dizaino savininkas Jungtinėje Karalystėje tampa įregistruotos teisės į tą patį dizainą savininku;
c) pagal Tarybos reglamentą (EB) Nr. 2100/94 (35) suteiktos augalo veislės teisinės apsaugos Bendrijoje savininkas Jungtinėje Karalystėje tampa tos pačios augalo veislės teisinės apsaugos savininku.